nli.co.th - - เอ็นแอลไอ ดอท ซีโอ ดอท ทีเอชนโยบายของเว็บไซต์โดยรวม – www.nli.co.th :

นโยบายเว็บไซต์ : ข้อมูลบริษัท ( Brief Company Profile ) :

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
466/31 ชั้น 5 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ สาทร ซ.สวนพลู
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ  1 0 1 2 0   ประเทศไทย

Neo Liners International Co., Ltd.
466/31, 5th Floor, G.P.House Sathorn Building,
Soi Suanphlu, South Sathorn Road,
Tungmahameak, Sathorn,
Bangkok  1 0 1 2 0  THAILAND

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Commerce Registration )  ผ่านทางเครือข่ายเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า : เอ็นแอลไอ ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช ( nli.co.th ) และได้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered และเครื่องหมายรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Verified กับ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขทะเบียนเลขที่ ( e-Commerce Registration Number ) : 0105538040541

บริษัท เป็นเจ้าของเว็บไซต์โดเมนเนม :  www.nli.co.th  และเป็นตัวแทน นำเข้า จัดจำหน่าย  ปลีกและส่ง ตู้กันความชื้น กล้องดิจิตอล และอูปกรณ์เพื่อการถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ โดยจัดจำหน่ายสินค้าระบบ เรียลไทม์ ช้อปปิ้งออนไลน์ อี-คอมเมิร์ส ผ่านทางเว็บไซต์ ของเรา คือ nli.co.th ดังกล่าวข้างต้น และผ่านทางเครือข่ายเว็บไซต์ในเครือของเรา  โดยที่ราคาสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ nli.co.th และผ่านทางเครือข่ายเว็บไซต์ในเครือของเรา เป็น ราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (V.A.T. – Value Added Tax included )

นโยบายเปิดเผยข้อมูล: รายละเอียดบริษัท (Company Detail Information Disclosure Policy) :

ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย :  บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) (Corporate Name) : Neo Liners International Co., Ltd.

ชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต :  nli.co.th
ชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ไทย) :  เอ็นแอลไอ ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช
ปีที่ก่อตั้งบริษัท ( Corporate Established Year) :  พ.ศ. 2538  ( 1995)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ (Corporate Established Date) :  29 มีนาคม 2538  ( March 29th, 1995)
ที่อยู่สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
466/31 ชั้น 5 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ สาทร ซ.สวนพลู
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ  1 0 1 2 0   ประเทศไทย
ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ (Contact Address) :
Neo Liners International Co., Ltd.
466/31, 5th Floor, G.P.House Sathorn Building,
Soi Suanphlu, South Sathorn Road,
Sub-District Tungmahameak,
District Sathorn, Bangkok  1 0 1 2 0
THAILAND
ที่อยู่สำนักงานสาขาที่ 1 :
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
242/8 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 0 5 4 0
ประเทศไทย
Office Branch #1 Address :
Neo Liners International Co., Ltd.
242/8 Moo 1 Sub-District Bangsaothong,
District Bangsaothong, Samutprakarn 1 0 5 4 0
THAILAND
ติดต่อ (Contact) :  คุณ บุญชาย  ทวีเติมสกุล  ( Mr. Boonchai  Thaveetermsakul )
อีเมล์ (E-Mail)  :  neoliners@gmail.com , ineotechz@gmail.com
โทรศัพท์ (Tel.) :  (66) 0-86-999-4833 , (66) 0-82-793-9400 , (66) 0-2-804-2232
โทรสาร   (Fax) :  (66) 0-2-804-2251, (66) 0-2-287-4618
เว็บไซต์ (URL Website) :  www.nli.co.th
เวลาให้บริการ (Business hour) :
o  รับการสั่งซื้อระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o  รับการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o  รับการสั่งซื้อทางโทรสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o  ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
หรือ โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เฉพาะในเวลาทำการ :
จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 9:00 – 17:00 น
ติดต่อได้ที่หมายเลข :
086-999-4833 และ 082-793-9400
o  ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไป
o  รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้
เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง
 
 

Number of Web Visitors : free hit counters
todaypowerstoneyesterdaycounter
Copyright ©1995. www.nli.co.th . All Right Reserved.
.

 

error: Content is protected !!